PRANA is MANTRA geworden,
een nieuwe naam voor een vertrouwd tijdschrift!

De openheid voor verschillende visies, de subtiele kracht die Prana zo aantrekkelijk maakte, zal onverminderd helder ook uit de MANTRA spreken.

Wordt ook deel van de MANTRA-familie; we verwelkomen u graag als abonnee! 
Abonneren of nabestellen van losse nummers: zie onze bestelformulieren op www.tijdschriftmantra.nl 
Per jaar bij automatische incasso: € 33,00 (Nederland). Buitenland: € 44,50

Prana moest bij haar bestaande uitgever verdwijnen omdat het blad geen winst maakt. Het is ons, als redactie van Prana, nooit om winst te doen geweest. We zijn er van overtuigd dat er juist in onze tijd behoefte is aan een tijdschrift dat op het gebied van spiritualiteit en nieuwe wetenschap diepgravende artikelen publiceert die een tegenwicht bieden aan een wereld waarin financiële en materiële doelen steeds meer als ultieme waarden worden gezien.

Een mantra: een woord dat mensen gebruiken om zich af te stemmen op een groter geheel. Een woord dat eenheid brengt. Net als ‘prana’ staat ‘mantra’ voor een subtiele kracht – een kracht die ons in trilling brengt.

MANTRA komt niet in de losse verkoop. Om in kiosken te kunnen liggen is er per nummer een grote overproductie nodig die achteraf wordt vernietigd. Dat is een verspilling die we niet willen. Daarom zoeken we naar andere kanalen voor losse verkoop. Er zijn verschillened boekhandels die MANTRA verkopen, ze staan op www.tijdschriftmantra.nl onder de knop Nabestellen. 

MANTRA is een kwartaalblad.

Mantra