Hamaker-Zondag, Karen: Aard en achtergrond van de huizen

ISBN 9789076277349
188 pag., ing.
Prijs: € 22,50

DE ASTROLOGISCHE DUIDING -Deel 3 bespreekt de achtergronden van de huizen, welke niet gezien worden als onveranderlijke omstandigheden, maar als psychologisch verklaarbare, en daardoor dikwijls oplosbare situaties. Bij de bespreking van elk huis worden zowel de betekenis als een psychologisch-astrologisch kommentaar gegeven, waardoor het inzicht in de planeten, in de huizen en in de motivaties, projekties e.d. aanzienlijk dieper wordt.

De huizen als psychologisch verklaarbare situaties: inzicht in planeten, huizen enz. wordt zo aanzienlijk verbreed.