Solar Writer

Solar Writer is een verzamelnaam voor een aantal software-pakketten met kant en klare duidingen die op dezelfde wijze zijn opgezet en op dezelfde wijze werken, en die in overzichtelijke en heldere rapporten worden weergegeven.

Elk software-pakket is geheel op zichzelf staand en kan los van de andere werken; heb je meerdere van deze pakketten, dan kun je binnen het ene pakket direct overstappen naar het andere pakket.

In elk programma kun je horoscopen bewaren en weer oproepen; wanneer je Solar Fire hebt kun je rechtstreeks horoscopen uit Solar Fire importeren in de Solar Writer programma’s. De teksten van alle Writers, behalve Classical en Medicus, zijn naar wens aan te passen.

Er zijn in totaal 21Solar Writer duidingsprogramma’s, verdeeld in verschillende groepen:

Moderne psychologische astrologie:

 • Solar Writer Modern: het duiden van geboortehoroscopen.
 • Solar Writer Zodiac Child: het specifiek duiden van kinderhoroscopen.
 • Solar Writer Adolescent: voor adolescenten om zichzelf te begrijpen, en als instrument voor ouders en leraren.
 • Solar Writer Family: een duiding van huis- en familiethema’s in de horoscoop.
 • Solar Writer Synastry: het duiden van relaties tussen twee personen.
 • Solar Writer Star MatchMaker: ontrafel het potentieel van je relatie.
 • Solar Writer Kindred Spirits: relatievaardigheden en behoeften in de breedste zin van het woord.
 • Solar Writer Composite: duiding van de relatiehoroscoop die je samenstelt uit twee horoscopen.
 • Solar Writer Dynamic: een heldere duiding van de transits.
 • Solar Writer Solar Returns: een uitgebreide duiding van jaarhoroscopen.
 • Solar Writer Lunar Returns: de duiding van de maan-maanden.

Klassieke astrologie:

 • Solar Writer Classical: hoe duidde men in de renaissance?
 • Solar Writer Medicus: hoe werd destijds de astrologie gebruikt voor het stellen van diagnoses en het duiden van het verloop van een ziekte

Gespecialiseerde onderwerpen:

 • Solar Writer Health and Wellbeing: waar zitten je lichamelijke en psychische knelpunten en hoe krijg je je vitaliteit en gezondheid terug.
 • Solar Writer Fixed Stars: duiding van vaste sterren, geprojecteerd in de dierenriem, in de geboortehoroscoop.
 • Solar Writer Goddess: de duiding van 12 krachtige godinnenbeelden als asteroïden in de horoscoop.
 • Solar Writer Chiron: duiding van de in 1977 ontdekte Cheiron
 • Solar Writer Angel: De mysteries van de engelensfeer in de horoscoop: de rol van Neptunus.
 • Solar Writer Vocation: Beroep en roeping; een diepgaand inzicht in de wijze waarop de ziel zich door middel van de carrière uitdrukt.
 • Solar Writer My Pets: ook je hond of kat heeft een horoscoop, en die kun je met dit programma duiden.
 • Solar Writer Money: wat zegt je horoscoop over jouw relatie tot geld, en kun je dat wat je nodig hebt ook aantrekken?

Solar Writer biedt inhoudelijk goede en verantwoorde duidingen (alle in de Engelse taal), samengesteld door internationaal bekende top-astrologen. De horoscoopberekeningen zijn accuraat; het programma is ontworpen door de makers van Solar Fire, Solar Maps en Solar Spark.

Elk programma is ontworpen om er mooie rapporten mee uit te draaien:

 • De opmaak is aan te passen: kleur, font, lettergrootte, etc. zijn naar keuze in te stellen.
 • Er zijn mooie illustraties bijgeleverd, die ook weer uitgeschakeld kunnen worden.
 • De volledige ACS-atlas is ingebouwd, met 250.000 plaatsen en alle tijdzones.
 • Elk rapport kan ingezien en gewijzigd worden voordat het geprint wordt.
 • Elk rapport kan als PDF-file opgeslagen en per email verzonden worden.
 • Direct updates binnenhalen vanuit het programma.

Bij een aantal van de hieronder beschreven Solar Writers is een voorbeeld-PDF te downloaden.


Algemene informatie:

Geschikt voor Windows 7, 8 en 10

50 MB schijfruimte

Solar Writer v.3, ongeacht welk pakket:
Prijs: € 185,- incl. BTW.

Upgrade vanaf een oudere versie, ongeacht welk pakket: € 52,- incl. BTW.
Bestellen: info@symbolon.nl

prijswijzigingen voorbehouden.

De software wordt  direct na ontvangst van uw bestelling door ons besteld bij de leverancier. De software moet op naam besteld worden. Aangezien uw naam er aan gekoppeld is, houdt uw bestelling daarmee een afnameverplichting in, omdat deze niet aan anderen doorverkocht kan worden. Direct na ontvangst van de software wordt deze u via WeTransfer toegestuurd, mits de nota is voldaan. U ontvangt bericht wanneer wij de software binnen hebben.

 


De programma’s:

Solar Writer Modern

Modern

Solar Writer Modern geeft een makkelijk leesbare duiding (ook voor leken!) van de geboortehoroscoop; de omvang is gemiddeld 20 pagina’s. Alle planeten worden geduid in teken en huis en in aspect. Aan bod komen:

 • Een korte inleiding op de begrippen van de moderne astrologie
 • Levensdoelen: Zon en Jupiter
 • Huis en haard: de Maan
 • Opleiding en comunicatie: Mercurius
 • Relaties: Venus
 • Motivatie: Mars
 • Carriere: Saturnus en de Midhemel
 • Creativiteit en originaliteit: Uranus en Neptunus
 • Uitdagingen in het leven: Pluto
 • Doel en vreugde: de Ascendant

Auteur: Stephanie Johnson

Solar Writer Zodiac Child

Zodiac Child

 

Solar Writer Zodiac Child is geschreven als hulp voor ouders en verzorgers van kinderen en heeft tot doel een instrument aan te reiken dat helpt om het eigen creatieve potentieel van het kind te ontdekken en het eigen unieke karakter van het kind te zien, te begrijpen en te accepteren, zodat we ze kunnen helpen om hun eigen weg te vinden in het leven.

Een kinderleven kent zijn eigen vreugde en verdriet, en dit duidingsrapport kan helpen om kinderen met moeilijkheden en uitdagingen te leren omgaan. Elk rapport is gemiddeld 12 pagina’s en bestaat uit zes onderdelen:

 • Inleiding
 • Familie en vrienden: Maan en Venus
 • Talenten en school: Zon en Mercurius
 • Doelen: Mars en de Ascendant
 • De levensreis in de kindertijd: aspecten van Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto naar de persoonlijke planeten Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars
 • Conclusie

Auteur: Stephanie Johnson

Voorbeeld: PDF Prins George

Solar Writer Synastry

Synastry

Solar Writer Synastry geeft een heldere astrologische analyse van een relatie; de duiding omvat gemiddeld 20 pagina’s, waarbij de planeten in teken, huis en aspect worden geduid en waarin het volgende aan bod komt:

Solar Writer Synastry geeft een heldere astrologische analyse van een relatie; de duiding omvat gemiddeld 20 pagina’s, waarbij de planeten in teken, huis en aspect worden geduid en waarin het volgende aan bod komt:

 • Een korte inleiding op de begrippen uit de relatie-astrologie
 • Individuele relatie-kenmerken: Venus
 • Drie delen met synastrie-duidingen tussen twee horoscopen: Personal Issues, Primary Forces en Generational Values.
 • Synastrie-interpretaties van de aspecten tussen de beide horoscopen van Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Cheiron en de Maansknoop.
 • De duiding weerspiegelt de unieke relatie tussen twee mensen, met zowel de zwakke als sterke kanten van de relatie.

Auteur: Stephanie Johnson

Solar Writer Star MatchMaker

Star MatchMaker

 

Solar Writer Star MatchMaker onderzoekt het potentieel van twee mensen voor hun huwelijk. Het rapport is gebaseerd op de inzichten van Sepharial, die allerlei punten uit de horoscoop die rechtstreeks of indirect met een huwelijk te maken hebben van scores voorzag. Hij legde een nadruk op planeten in het zevende huis, de synastrie van Zon en Maan, en die van Venus en Mars.

Auteur: Stephanie Johnson

 

 Solar Writer Kindred Spirits

Solar Writer Kindred Spitits geeft een diepgaand inzicht in alles wat met relaties samenhangt, en plaatst onze relatievaardigheden en –behoeften in het licht van het gezin van oorsprong, verbindingen met vrienden en colega’s, en de belangrijkste relaties in het volwassen leven.

De duiding omvat onder meer:

 • Een inleiding
 • De erfenis van de Maan: in den beginne was er de familie. Maan in de tekens, aspecten op de Maan en planeten in het vierde huis.
 • Primaire relatiepatronen: het derde huis
 • Vrienden en collega’s: het elfde huis
 • Gelijkwaardigheid en partnerschap: het zevende huis
 • Plezier, passie en liefde: Venus en Mars
 • Kruispunten: maansknopen in de huizen.

Auteur: psycholoog-astroloog Brian Clark.

 

Solar Writer Dynamic

Solar Writer Dynamic

Solar Writer Dynamic geeft duidingen van de belangrijke transits in je leven. Je kunt van willekeurig welke periode naar keuze een rapport printen. Het is zijn geen voorspellingen van dag tot dag, maar geven meer de duidelijke trends over meerdere maanden aan. Daarom raden de makers aan om perioden van minimaal 6 maanden te kiezen.

Solar Writer Dynamic geeft duidingen van de belangrijke transits in je leven. Je kunt van willekeurig welke periode naar keuze een rapport printen. Het is zijn geen voorspellingen van dag tot dag, maar geven meer de duidelijke trends over meerdere maanden aan. Daarom raden de makers aan om perioden van minimaal 6 maanden te kiezen.

De software is ontworpen als een jaarlijkse transit-planner, voor elke tijdzone instelbaar.  De interpretaties beslaan de transits van Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto én Cheiron naar alle horoscooponderdelen, inclusief de maansknopen. Er is recent een nieuw onderdeel toegevoegd: de transits van de langzame planeten door de huizen. Een grafische tijdlijn vergemakkelijkt het opzoeken.

Je kunt kiezen of je alleen de majeure aspecten neemt, of ook het halfvierkant, inconjunct, etc. De orbs zijn instelbaar en de rapporten geven aan wanneer de transit binnen orb komt, exact is, en uit orb raakt.

De teksten zijn makkelijk leesbaar en geschreven door Stephanie Johnson.

 

 Solar Writer Solar Returns

Solar  Writer Solar Returns duidt de terugkeerhoroscopen van de Zon en geeft de belangrijkste tendensen voor het komende jaar.
De duidingen zijn internationaal enthousiast ontvangen.

De duiding omvat:

 • Een inleiding: wat zijn solaren
 • Hoofdthema’s van het jaar: Ascendant en Zon
 • Persoonlijke thema’s van het jaar: Maan en Venus
 • Uitdagingen van het jaar: Mars, Uranus en Pluto
 • Lessen van dit jaar: Mercurius, Jupiter en Saturnus
 • De innerlijke reis van dit jaar: Maansknopen en Neptunus

Auteur: Stepahnie Johnson

Voorbeeld: PDF Prins William

 

Solar Writer Classical

Classical

Solar Writer Classical is een gespecialiseerd programma voor geïnteresseerden in de klassieke astrologie. Omdat deze vorm van astrologie veel zwart-witter is dan de moderne psychologische, worden er ook krachtigere uitspraken gedaan. De tekst is direct en onverbloemd, en rechtstreeks afkomstig uit oorspronkelijke oude bronnen, die ook consequent aangegeven worden. Lee Lehman heeft bij alle horoscooponderdelen aangegeven welke oorspronkelijke auteur wat gezegd heeft, zodat je als het ware een overzicht krijgt hoe in de renaissance je horoscoop geduid zou zijn.

Solar Writer Classical is puur voor studiedoeleinden opgezet en niet bedoeld om aan cliënten mee te geven. Het bevat een prima introductie op de begrippen van de klassieke astrologie en elk rapport besluit met een uitleg van de gebruikte technieken en gebezigde begrippen.

In het rapport komen onder meer aan bod:

 • Verhoging en val
 • De aangelegenheden van elk huis
 • Planeten in de tekens
 • Het teken van de Ascendant-heerser
 • De Almuten of heerser van de Ascendant
 • De heerser van de Geniture
 • Gezondheid – het 6e huis
 • Levensduur – de Alcocodes
 • Aspecten, Faces en nog veel meer….

Auteur: Lee L. Lehman PhD

Voorbeeld: PDF Einstein

Solar Writer Medicus

Medicus

Solar Writer Medicus laat zien hoe met de technieken van de klassieke astrologie medische gebeurtenishoroscopen werden (en worden) geduid. Werken van beroemde klassieke medische astrologen als Nicholas Culpeper en Richard Saunders, evenals vele andere astrologen uit vervlogen tijden, liggen aan dit programma ten grondslag.

Het was destijds een algemeen bekend en normaal gebruik om een horoscoop te maken voor het moment dat iemand ziek werd (bijvoorbeeld naar bed ging vanwege ziekte). Deze horoscoop werd volgens specifieke regels geduid en men leidde er het verloop van de ziekte uit af.

Solar Writer Medicus bevat meer dan 1400 uitspraken en aforismen voor deze horoscopen (met bronvermelding) en selecteert die uitspraken en aforismen die bij de betreffende uurhoek horen. De teksten zijn zo oorspronkelijk mogelijk gehouden, maar Lee Lehman, die dit programma samenstelde, heeft waar nodig uitleg of een toelichting gegeven voor de moderne astroloog. Zo is dit een uniek studieprogramma voor klassieke medische astrologie; verschillende regels blijken, in aangepaste bewoordingen in een modernere context, nog steeds waardevolle aanwijzingen te geven. Het is een grote verdienste van Lee Lehman dat ze dit moeilijke onderwerp, dat zo verspreid en onsamenhangend in de verschillende oude werken terug te vinden is, heeft weten terug te brengen tot een overzichtelijk geheel met een grote hoeveelheid studiemateriaal.

Auteur: Lee L. Lehman PhD

Voorbeeld: Heart Attack

Solar Writer—Health and Wellbeing

Solar Writer Health

Michele Finey stelde een verhelderend rapport samen om je te helpen om een onbalans in energie zowel als negatieve emotionele patronen op te sporen en te transformeren. Het rapport bevat veel aanwijzingen voor dieten en oefeningen, maar ook aanwijzingen hoe je je zelfvertrouwen en zelfwaardering kunt (her)vinden, en nieuwe energie kunt krijgen.

Michele Finey stelde een verhelderend rapport samen om je te helpen om een onbalans in energie zowel als negatieve emotionele patronen op te sporen en te transformeren. Het rapport bevat veel aanwijzingen voor dieten en oefeningen, maar ook aanwijzingen hoe je je zelfvertrouwen en zelfwaardering kunt (her)vinden, en nieuwe energie kunt krijgen.

Elk rapport bevat:

 • Je algemene temperament – de balans van elementen en kruizen
 • Je emotionele gezondheid: de Maan in de tekens.
 • Je spirituele essentie: de zon in de tekens
 • Je vitaliteit en levenskracht: zon in de huizen
 • Omgaan met de fysieke uitdagingen van het leven: aspecten op de zon
 • Je fysieke lichaam en energie; de Ascendant
 • Krachten en gevoeligheden: planeten in het eerste huis.
 • Innerlijke behoeften en uiterlijke ervaringen – het vinden van een balans: de heer van de Ascendant, aspecten op de Ascendant en aspecten op de heerser.
 • Werk en gezondheid – het omgaan met de impact van stress: planeten in het zesde huis en de heerser van het zesde huis.
 • Het beperken van de gevolgen van chronische stress: planeten in aspect met cusp 6.
 • Fysieke energie en oefeningen: Mars in teken en huis.
 • Genezen: Chiron in teken en huis
 • Benadrukte delen van het lichaam

Solar Writer Fixed Stars

Solar Writer Fixed Stars

De bekende Diana K. Rosenberg, die haar hele leven lang onderzoek heeft gedaan naar de traditionele duiding en betekenis van vaste sterren, heeft in dit programma meer dan 120 vaste sterren opgenomen. Dit programma bevat onder meer:

 • een inleiding in het gebruik van vaste sterren in de astrologische interpretatie,
 • een uitleg over de tropische en siderische dierenriem
 • de duiding van de vaste sterren in je geboortehoroscoop, inclusief plaats van de ster in een sterrengroepering, met veel nieuwe inzichten in de betekenis van deze ster in combinatie met een punt of planeet in je geboortehoroscoop.
 • een overzicht van bekende mensen met eenzelfde combinatie.
 • Elke graad van de dierenriem komt aan bod, en Rosenberg biedt een overzicht van alle sterren met een naam, evenals belangrijke DSO’s (deep-space objects) als galaxies, zwarte gaten, sterrennevels, historische supernovae. Ook geeft ze de belangrijkste sterren van de Hindoe, Chinese en Arabische maan-huizen.

Voorbeeld: PDF Obama

Solar Writer Goddess

Solar Writer Goddess

Het mysterie en de kracht van 12 godinnen worden in dit originele en baanbrekende rapport van 45 pagina’s onthuld en helpen je om je ware potentieel te ontdekken. De mythologie van 12 Grieks-Romeinse asteroïde-godinnen worden beschreven, evenals de interpretatie van elk ervan in teken en huis in de geboortehoroscoop.

Het rapport bevat:

 • een verhelderende inleiding in de godinnen-mythologie
 • de mythe van elk van de 12 asteroïde-godinnen
 • alle godinnen in teken en huis:
 • Ceres – de aarde-moeder
 • Pallas Athene – de wijsheid van de strijdster
 • Juno – het sociale aspect van de ziel
 • Vesta – het innerlijk leven
 • Hygieia – de ziel van gezondheid
 • Ariadne – het labyrinth van de ziel
 • Europa – de ziel van de aarde
 • Pandora – het geschenk van de hoop
 • Mnemosyne – de ziel van de herinnering
 • Hecate – de ziel in transitie
 • Cassandra – de profetische ziel
 • Medea – kruidenkenster en genezeres

Auteurs: Brian Clark en Stephanie Johnson

Solar Writer Angel

Solar Writer Angel

De mysteries van het rijk der engelen ontvouwt zich in dit mooi geïllustreerde en geschreven rapport van 20 pagina’s.

Stephanie Clement, astrologe in de VS, heeft dit engelen-rapport vervaardigd met een nadruk op Neptunus in de geboortehoroscoop. De prachtige illustraties zijn van de Australische kunstenares Kay Steventon. Het rapport geeft:

 • een inleiding in ‘Engelen’ in de astrologie
 • de engelen van de vier hoekpunten
 • je krachtigste verbinding met de engelensfeer: Neptunus in teken, huis en decanaat
 • engelen in je dagelijks leven (Ascendant, Midhemel, het huis waarover Neptunus heerst en het zonneteken).
 • interacties met engelen: de aspecten van Neptunus, ook de mineure.
 • Glossarium – de orde van engelen en andere informatie over engelen
 • Conslusie en verwijzingen.

Voorbeeld: PDF Michaelangelo

Solar Writer Vocation

Beroep en roeping; een diepgaand inzicht in de wijze waarop de ziel zich door middel van de carrière uitdrukt: geschreven door de Australische astroloog / therapeut Brian Clark.

Het rapport geeft:

 • Een inleiding op beroep en roeping.
 • Beroep, roeping en bestemming: De maansknopen.
 • Beroep, roeping en richting: De Ascendant en planeten op hoekpunten.
 • Beroep, roeping en karakter: Zon en Maan
 • Inkomen: 2e huis en planeten in 2
 • Werk: 6e huis en planeten in 6
 • Beroep: Midhemel en planeten in 10; planeten conjunct en oppositiet het MC

Het ongeveer 25 pagina’s tellende rapport geeft een astrologisch inzicht in je potentieel ten aanzien van beroep en roeping en is een belangrijke hulp bij vraagstukken op dit gebied.

Voorbeeld: PDF Richard Branson

 

Solar Writer My Pets

My Pets

 

Ook je huisdier heeft een horoscoop; deze Solar Writer geeft daarvan een korte interpretatie, met een nadruk op persoonlijkheid, gezondheid, welk type baas het beste past, en wat het dier nodig heeft. Astrologisch gaat het dan vooral om Zon, Mercurius en Venus in teken. Je hoeft hiervoor niet de geboortetijd van je huisdier te hebben. 

Auteur: Stephanie Johnson

Voorbeeld: PDF Huisdier

 

Solar Writer Money

Money

Wat zegt je horoscoop over jouw relatie tot rijkdom en geld? Geld maakt niet altijd gelukkig, en geld hebben hoeft nog niet te betekenen dat je je ook rijk voelt, terwijl een arm iemand zich wél rijk kan voelen. En geldzorgen nemen in de praktijk juist vaak toe als je meer geld hebt. Dit rapport zegt niet of je rijk wordt of niet, maar richt zich vooral op hoe je je psychologisch verhoudt tot geld en rijkdom. Wat geeft jou een gevoel van rijkdom? Wat heb je aan werkelijke waarden nodig in je leven. En ben je in staat om materiele rijkdom aan te trekken wanneer dat echt belangrijk voor je is?

Het rapport bestaat uit:

 • Een inleiding
 • Je temperament ten aanzien van geld (Zon, Maan en Ascendant in de tekens)
 • Je relatie met geld (Venus in de tekens)
 • Je persoonlijk inkomen (cusp 2, heerser, planeten in 2)
 • Je gezamenlijk inkomen (cusp 8, heerser, planeten in 8)
 • Je gelukspunt in teken en huis
 • Samenvatting

Voorbeeld: PDF Bill Gates

Auteurs: Brian Clark en Stephanie Johnson