Solar Maps

Een krachtig astrologieprogramma om de hemel met de aarde te verbinden!

Astrocartografie, de astrologische windroos en geodetische equivalenten zijn methoden om letterlijk plaatsen op aarde aan te wijzen die belangrijk voor je zijn of in transit en progressie tijdelijk belangrijk voor je worden. Solar Maps is een schitterend astrologieprogramma dat door specialisten op deze gebieden geprezen wordt om zijn volledigheid, accuratesse, souplesse en gebruikersvriendelijkheid.

LET OP: Dit is een zelfstandig werkend programma, maar is ook integraal opgenomen in Solar Fire 8 en 9!
Wanneer u Solar Fire 8 hebt of Solar Fire 9 aanschaft, hoeft u Solar Maps dus niet meer los te kopen.

Astrocartografie: Waar ter wereld staat een planeet uit je geboortehoroscoop, of een actuele planeet op het hoogste (Mc) of diepste (Ic) punt, of rijst (As) of daalt (Ds) hij?


Een wereldkaart met daarop astrocartografische lijnen, die voor willekeurig welke horoscoop berekend kunnen worden, maar ook als actuele klok kan lopen: je ziet dan regelmatig de lijnen verschuiven

Inzoomen! Je kunt op elk deel van de wereld inzoomen en gedetailleerd de lijnen bekijken. Veel landen van de wereld zijn voorgeprogrammeerd, maar je kunt ook zelf gebieden selecteren en de kaart ervan bewaren. Elke kaart is aan te passen: je kunt plaatsnamen veranderen, rivieren weergeven, landsgrenzen aangeven of juist weghalen, etc. Bij Solar Maps 3 kun je veel preciezer en gedetailleerder inzoomen dan bij de voorgaande versies. Wanneer je je muis over de kaart beweegt, verschijnen in een vak linksboven de preciese coordinaten van de plek waar je je muis hebt. Waar was het donker en waar was het licht toen je geboren werd? En hoe is de dag- en nacht-verdeling op dit moment?


Je kunt apart een dag/nacht-verdeling op aarde instellen, die ook kan meelopen met de klok. Zo zie je in de loop van de dag het deel waar het licht is langzaam naar links schuiven, en als de donkere lijn die de overgang naar de nacht markeert over ons land gaat, zie je buiten daadwerkelijk de zon ondergaan!

Hier kun je keuzen aangeven: of je astrocartografie wilt, of de windroos (local space) of paranen, of allemaal

Omdat de aarde rond is, zien we de windroos over de aarde als gebogen lijnen lopen. Persoonlijke windroos en astrocartografie voor Europa:


Europa met een combinatie van windroos (lijnen uit een centraal punt, hier Amstelveen) en astrocartografie. Om welke planeetlijnen het gaat zien we in de randen van de kaart: de vierkante hokjes met een planeetsymbool geven de windrooslijnen weer, de astrocartografische lijnen zijn altijd een combinatie van een planeet met een hoekpunt, met de kleurcode zwart voor planeten die dalen, wit voor planeten die rijzen, en loodrechte planeetlijnen in kleur voor planeten op het hoogste (Mc) en diepste (IC) punt:

Nog gedetailleerder is een kaart van Nederland, hier met alleen een windroos:

Bij de windroos is het mogelijk om te kiezen om een nieuwe persoonlijke windroos te berekenen voor elke nieuwe plaats op aarde, de zogenaamde relocatie, maar het is ook mogelijk de windroos van je geboorteplaats vanuit elke andere plaats op aarde te laten lopen.

Plaatsen op je windrooslijn: welke en wat betekenen ze. Natuurlijk wil je ook weten welke lijnen door welke steden gaan. Daarvoor is een aparte optie, namelijk City directions, die aangeeft welke plaatsen op welke lijn liggen, binnen 5 graden orb. Er wordt alleen naar conjuncties en opposities gekeken bij de windroos. Wanneer je binnen dit kader op een van de steden klikt die door een bepaalde windrooslijn geactiveerd zijn, dan geeft het programma ook meteen een korte duiding van wat je in die stad als gevolg van die lijn kunt verwachten. Deze optie is ook beschikbaar voor transits en progressies, waarbij je lijnen hebt die slechts tijdelijk over bepaalde gebieden lopen.

Paranen In de astrocartografie kennen we ook de zogenaamde paranen. Als op een bepaalde plek op aarde twee astrocartografische lijnen elkaar snijden, is dat snijpunt het begin van een paraan. Door de draaiing van de aarde om haar as wordt dat punt over dezelfde breedte verschoven over de aarde, zodat er een strakke rechte lijn op die breedtegraad over de aarde loopt. Een paraan is altijd een verbinding van twee planeten die elk een bepaald hoekpunt bezetten. De relatie tussen die twee planeten is te duiden, en daar komen zowel voor de geboortehoroscoop als in transit en progressie opmerkelijke zaken uit. Daardoor heeft het zich ontpopt tot een nieuw studiegebied binnen de astrocartografie. Het maakt ook uit op welke hoekpunten de betrokken planeten staan, wat mede in de duiding wordt betrokken. De duidingen zijn in het programma opgenomen en zijn via aparte boxen aan te klikken. Je kunt kiezen voor welke planeten je de paranen wilt bekijken. Je kunt ze ook allemaal bekijken, maar dat is alleen aan te bevelen als je op kleinere gebieden inzoomt, want als je ze allemaal over de aarde laat lopen, wordt het wel erg druk met lijnen! Voor de aarde zien de paranen die de Maan maakt in ons voorbeeld er zo uit:

Eclipsen: waar en wanneer zijn er zonsverduisteringen zichtbaar op aarde? Het is mogelijk om met Solar Maps te kijken waar op aarde een bepaalde zonsverduistering te zien is. Er is een uitgebreide keuze van vroegere en komende eclipsen, en je kunt ook de geodetische horoscoop voor die eclips meteen laten berekenen.

Een geselecteerde eclips ziet er op de kaart zo uit:


De rode lijn geeft aan in welk gebied de eclips totaal is en waar de toeschouwer een kort moment de nacht zal ervaren. De zwarte lijnen zijn lijnen die telkens een kwart minder bedekking aangeven, de buitenste zwarte lijnen geven de grens aan waar nog wat van de eclips gezien kan worden

Deze eclips is die van 4 december 2002 en loopt door uitgerekend die gebieden in Afrika waar een zware hongersnood dreigt. Er zijn verschillende theorieën over eclipsen die aangeven dat het gebied waar een eclips zichtbaar is geconfronteerd gaat worden met ‘donkere feiten’. Soms zijn die op het gebied van natuurrampen, soms grote politieke problemen. Hoe de eclips verder uitwerkt in een land hangt ook samen met de horoscoop van dat betreffende land.

Solar Maps 3 kort samengevat:

Een prachtig en helder programma met belangrijke aanvullingen in deze update.

Een kleine greep:

Kaarten: de kaarten zijn sterk verbeterd, met veel meer details, veel voorgeprogrammeerde kaartselecties die direct op de kaart aan te klikken zijn, uiteraard met zelf in te stellen eigen kaarten, kleuren, indelingen, plaatsen, enz. Een klik op de kaart geeft je meteen de exacte coordinaten van de plaats.
Bij versie 3 kun je veel preciezer en gedetaileerder inzoomen en veel beter navigeren binnen de kaart.

Horoscopen: je kunt nieuwe horoscopen maken of invoeren uit Solar Fire. Windroos en astrocartografie kunnen ook in transit, sec. progressie en nu ook voor de zonneboog berekend worden en over de geboortelijnen heen geprojecteerd worden. Naast de relocatie-windroos (met aangepaste lijnen voor elke plaats) is het nu ook mogelijk de windroos zoals die in je geboorteplaats was ‘mee te nemen’ naar willekeurig welke plaats op aarde. Relocatie kan als vanouds door het invoeren van de gewenste plaats, maar ook door een simpele klik op de kaart. Inclusief complete ACS-atlas met meer dan 250.000 plaatsen over de gehele wereld, inclusief tijdzones. Ook de Zwarte Maan (de gemiddelde) is opgenomen.

Astro-lijnen: naast de bekende planeet op MC, IC, Asc., Desc. of rijzend en dalend, paranen, planeetrichtingen, windroos, windroos-huizen, lijnen van zichtbaarheid van zon- en maansverduisteringen, etc. is nu toegevoegd: aspect-lijnen en midpunt-lijnen. Paraanlijnen kunnen nu voor meerdere planeten tegelijk worden weergegeven.

Tracking: dit is nieuw in versie 3! Het programma komt met een database van alle atlantische hurricanes van 1851 tot 2002, inclusief een mogelijkheid om de nieuwe hurricanes te downloaden van Unisys website. Je kunt nu astrocartografische lijnen en stormbewegingen vergelijken (veelbelovend, ik heb hele opmerkelijke dingen gezien, zoals een tropische cycloon waarvan het pad precies op astrocartografische lijnen ofwel bleek om te buigem of onverwacht van intensiteit veranderde!) Op dezelfde wijze kun je zelf andere geografische gegevens invoeren, zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, enz., maar ook politieke rellen, gegevens van de vogeltrek, scheepvaartroutes, enz.

Zodiac typen: de gewone zodiac en de geodetische zodiac zoals in de vorige versie, maar nu is het ook mogelijk de geodetische in omgekeerde richting te laten lopen. Rapporten: voor elke horoscoop kun je paranen met plaatsnamen voor het gebied dat je bekijkt oproepen, en plaatsen conjunct of in oppositie met planeetlijnen van de horoscoop. Interpretaties voor relocaties, paranen, planeetrichtingen, enz. De interpretaties zijn in begrijpelijke taal geschreven en kunnen door een klik op de locatie al opgeroepen worden.

Nieuwe copy-opties om het beeld te bewaren als BMP/GIF naar het klembord of als email-attachment, en nieuwe web- en email-opties in het help-menu. Verder uiteraard de al bekende eclips-lijnen, sterren en vaste ster editor, keuze uit 8 huizensystemen, transits, secundaire progressies en zonnebogen, en:

Animatie van de planeetlijnen, zowel van de geboortehoroscoop als van de transits en progressies. Op deze wijze kun je:

  • de algemene beweging van transiterende planeet- en astrolijnen bekijken,
  • mundane gebeurtenissen in hun beweging volgen
  • de beweging van je transits of progressies voor een bepaalde tijdsperiode in een bepaald gebied bekijken,
  • de dag/nacht grens zien bewegen in de loop van een etmaal
  • de geboortehoroscoop kan aangepast worden (of gerectificeerd) en meteen zie je het resultaat voor de lijnen.

Aanbevolen door Steve Cozzi, Ariel Guttman, Lee Lehman en andere specialisten op het gebied van astrocartografie en windroos.


Nadere informatie:

Dit programma is los te koop als zelfstandig werkend programma. Let op: de laatste versie van Solar Maps zit integraal in Solar Fire versie 9. Wanneer u dat programma heeft, hoeft u Solar Maps dus niet los te bestellen!

Prijs Solar Maps 3: € 235,-  (incl. BTW, excl. verzendkosten)
Prijs upgrade van versie 1 of 2 naar versie 3: € 125,- (incl. BTW, excl. verzendkosten)

Aangezien Solar Maps in Solar Fire 9 meer mogelijkheden heeft en nog uitgebreider is, raden wij aan om Solar Maps niet meer als zelfstandig programma te kopen, maar Solar Fire te kopen of een update op Solar Fire te nemen.

Bestellen: stuur een mailtje naar info@symbolon.nl en wij verzorgen de rest.

De software wordt  direct na ontvangst van uw bestelling door ons besteld bij de leverancier. De software moet op naam besteld worden. Aangezien uw naam er aan gekoppeld is, houdt uw bestelling daarmee een afnameverplichting in, omdat deze niet aan anderen doorverkocht kan worden. Direct na ontvangst van de software wordt deze u via WeTransfer toegestuurd, mits de nota is voldaan. U ontvangt bericht wanneer wij de software binnen hebben.