Hamaker-Zondag, Karen: Elementen en kruizen als basis van de horoscoop

ISBN 9789076277141
168 pag.
Prijs: € 22,50

Deel 1 van de reeks: DE ASTROLOGISCHE DUIDING – Een grondige uiteenzetting van de inhoud en uitwerking van de vier elementen, de drie kruizen en hun onderlinge samenhang. Het boek bevat naast het theoretische deel een eenvoudige en heldere uitleg van wat men moet doen om een horoscoop te berekenen, plus talloze praktische aanwijzingen om goed gefundeerde analyses te maken, terwijl bovendien de theorieën aan de hand van voorbeeld-horoscopen verduidelijkt en waargemaakt worden.

Een diepgaande uitleg van de inhoud en werking van de vier elementen, de drie kruizen en hun onderlinge samenhang.