ISBN 978 90 74899 116
112 pag., ing.
Prijs: € 15,00
Meditaties

Genezende geleide fantasieën en meditaties.

Karen heeft meer dan 30 jaar ervaring met het werken met innerlijke beelden, zowel jungiaans in de vorm van actieve imaginatie, als therapeutisch in de vorm van werken met geleide fantasieën en meditaties. Voor verschillende congressen verzorgde ze geleide meditaties, die zó gewaardeerd werden, dat velen vroegen om bundeling ervan.Met dit boek lost Karen haar belofte in: de veelgevraagde meditaties zijn er integraal in opgenomen, aangevuld met nieuwe meditaties die zijn samengesteld op grond van het werken met innerlijke beelden van haarzelf en van cliënten, meditaties die in haar praktijk heel bruikbare en krachtige positieve instrumenten bleken te zijn.

De geleide meditaties kunnen door iedereen worden gebruikt; waar nodig geeft Karen aanwijzingen om ze aan je eigen situatie aan te passen. Ook legt Karen in een inleidend hoofdstuk uit hoe je ze kunt gebruiken, en geeft verdere aanwijzingen.

Werken met deze beeldende en inspirerende meditaties zal je meer in harmonie met jezelf en het leven brengen, je zult grotere innerlijke rust gaan ervaren, en vrede voelen met jezelf en je verleden.