Hamaker-Zondag, Karen: Van Burnout … naar heelheid

ISBN 978 90 74899 19 2
208 pag., ing.
Prijs: € 27,50
Van burnout naar heelheid

We leven in een bijzondere tijd, met enerzijds bijzondere nieuwe inzichten in wetenschap, techniek en spiritualiteit, terwijl anderzijds ons tijdbeeld wordt gekleurd door een harde economische realiteit met een grote nadruk op wat we mannelijke waarden noemen, zoals snelheid, efficiency, winstmaximalisatie en dergelijke.
Vrouwelijke waarden die te maken hebben met acceptatie, relateren, menselijkheid en oprecht genieten in het hier en nú raken daarbij in de verdrukking. RSI en burn-out zijn bijna alledaagse verschijnselen geworden, en als je de onrust en stress van onze 24-uurs economie bekijkt, lijkt onze héle maatschappij eigenlijk de kenmerken te dragen van een naderende burn-out.

Karen werkt in haar therapeutische praktijk vooral met dromen, imaginaties, tekeningen, verhalen, sprookjes en andere uitingen van het onbewuste. Mythen en sprookjes bevatten in beeldende taal een schat aan wijsheid. De beelden, verhalen en symbolen komen direct bij je binnen en je resoneert er gevoelsmatig mee. Ze vormen een waardevolle hulp in het therapeutisch proces.’Het meisje zonder handen’ is een prachtige symbolische weergave van de hedendaagse burn-out problematiek en van de onbalans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden in onze cultuur. In dit boek licht Karen stap voor stap de diepere wijsheid van het sprookje over het ‘onthande’ vrouwelijke toe aan de hand van maatschappelijke verschijnselen en psychische dynamieken, waarbij ze onverwachte en nieuwe invalshoeken geeft, en tevens laat zien hoe je ‘je eigen handen terugkrijgt’, zodat je je leven écht in eigen hand kunt gaan nemen.

Karen Hamaker-Zondag verzorgt sinds 1986 een 3-jarige opleiding gebaseerd op de psychologie van Carl Gustav Jung. Ze geniet internationale bekendheid, geeft lezingen en schrijft boeken. Van haar hand verschijnen regelmatig artikelen in tijdschriften , o.m. over symboliek, mythen en sprookjes, het onbewuste en over mens en maatschappij, waarin ze haar visie toegankelijk en begrijpelijk maakt. Ze is beschikbaar voor trainingen, lezingen en interviews, en bereikbaar via de uitgeverij.

1e druk 2001
2e druk 2002
3e druk 2009