ISBN 978 90 76277 42 4
160 pag., ing.
Prijs: € 19,95
En de man zal heersen

Kerkelijke beelden over vrouw en seksualiteit; een verbijsterende geschiedenis.

Eeuwenlang zijn vrouwelijke waarden onderdrukt, en zijn vrouwen als minderwaardig gezien. Nog steeds werkt die oude kijk in ieder van ons door; vrouwen worden binnen de katholieke kerk nog altijd als ongeschikt voor een kerkelijke functie gezien. Welke beelden over het vrouwelijke leven er in de geschiedenis en in onszelf? Heeft de emancipatie wel echt gelijkberechtiging gebracht of kijken we nog steeds door mannelijke ogen?  Is er een andere weg? Slavenburg laat zien dat streven naar de eenwording wat anders is dan een terugkeer naar het matriarchaat. De weg naar de toekomst is niet de weg van de macht (van wie het voor het zeggen heeft), maar de weg van de spiritualiteit. Het woord spiritualiteit komt van het Latijnse spiritus, geest. En dit heeft niets met kerk en klooster te maken. Vandaag de dag vindt men meer spiritualiteit buiten de kerkelijke kaders dan daarbinnen, en daarbij hebben vrouwen het voortouw genomen.

Op veler verzoek een herziening en bewerking van Slavenburgs eerdere boek ‘De mislukte man’.

Dit is tegelijkertijd een verbijsterend als buitengewoon verhelderend boek, niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt, maar ook om inzicht te krijgen in specifieke psychologische problemen van mannen en vrouwen in onze tijd.

Jacob Slavenburg, cultuurhistoricus, is een groot kenner van gnosis en kerkgeschiedenis. Hij is een geliefd auteur en spreker en heeft een groot aantal boeken op deze gebieden op zijn naam staan.