Home

Welkom bij Uitgeverij Aionion Symbolon

Uitgeverij Aionion Symbolon is uitgeefster van boeken en het tijdschrift MANTRA waarin ándere visies op onszelf en de samenleving dan de gangbare aan bod komen, met andere benaderingen van bijvoorbeeld coaching, burnouts, missieverantwoordingen van bedrijven, enzovoorts. Tot de uitgaven van Uitgeverij Aionion Symbolon behoren ook boeken die de randgebieden van de wetenschap, van sjamanisme tot astrologie, verduidelijken en serieus benaderen. Intuïtieve gereedschappen als Astrologie, Tarot en I Tjing worden vanuit een nuchtere instelling aangereikt als instrumenten om onszelf en de wereld beter te begrijpen, of er worden alternatieven aangedragen voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. En meer.

Activiteiten van Uitgeverij Aionion Symbolon:

 • Uitgeven van boeken.
 • Uitgeven van het astrologisch jaarboek Symbolon, eenmaal per jaar een astrologische duiding van de actualiteit.
 • Uitgeven van tijdschrift MANTRA, tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap, met een nadruk op zingeving.
 • Vertegenwoordiging en distributie van kwalitatief hoogstaande astrologische software.

Uitgeverij Aionion Symbolon geeft boeken uit op het gebied van:

 • Astrologie
 • Bedrijfsleven en maatschappij
 • Gezondheid
 • Meditatie
 • Psychologie
 • Sjamanisme
 • Spiritualiteit en religie
 • Tarot en I Tjing
 • Wonen
 • Wetenschap