Barett, Richard: Naar bedrijfsvoering met een ziel

ISBN 978 90 74899 20 8
240 pag., ing.
Prijs: € 24,50
Bedrijfsvoering met een ziel

Barrett is een internationaal zeer gewaardeerde stuwende kracht achter veranderingsprocessen in mens en bedrijf. Hij benadrukt daarbij een op normen en waarden gebaseerd leiderschap met een inspirerende bedrijfsvoering, die het grote potentieel aan creativiteit en productiviteit in de werknemer weet aan te boren.
Barrett is idealist en realist, en heeft vanuit zijn idealen en zijn ervaring in het bedrijfsleven een model van bedrijfsvoeren ontwikkeld dat visie, maatschappelijk verantwoord ondernemen plus betrokkenheid en voldoening van de werknemer paart aan Þnancieel succes en duurzaamheid.

In dit boek legt Barrett zijn visie en zijn aanpak uit, bezield en concreet tegelijk. Hij toont aan dat menselijke waarden, spiritualiteit, ethiek en winst heel goed samen kunnen gaan.

M. Luckx van de Forward Studies Unit van de Europese Commissie:

”Als je in je bedrijf een klimaat van vertrouwen, harmonie, creativiteit en visie wilt scheppen én als je bereid bent eerlijk te zijn tegenover je eigen waarden en ethiek,  stort je dan in dit boek! Het is een van de beste die ik ken, dat een nieuwe visie en doeltreffende gereedschappen tezamen brengt die je helpen je onderneming als met een toverstaf tot nieuw leven te brengen.” 

Richard Barrett, een voormalig functionaris bij de Wereldbank, heeft zijn eigen onderzoeksinstituut en traint mensen over de hele wereld. In Nederland neemt de belangstelling voor Barretts werk snel toe, mede door de vele activiteiten van door hem gecertiÞceerde trainers in ons land.

Baanbrekend, vernieuwend, helder en stimulerend. Belangrijk voor iedereen die geinteresseerd is in of te maken heeft met leidinggeven in bedrijven en organisaties.

Vertaling: drs. Hans Hamaker