ISBN 978 90 74899 802
112 pag., ing.
Prijs: € 12,50
Helende ruimten

Wonen als basis voor gezondheid, harmonie en heelheid.

Wonen is verweven met je hele leven en oefent invloed uit op je dagelijkse functioneren, je welbevinden en je welzijn. Bewust wonen kan zelfs een spirituele ervaring zijn die je dichter tot je innerlijke wezen brengt. Het is als het ware een spiegel die je voorgehouden wordt en waarin je persoonlijkheid weerspiegeld wordt.

Bewuste wooninrichting betekent het scheppen van een positief spiegelbeeld! Feng Shui leerde ons al hoezeer mens en ruimte met elkaar in wisselwerking staan; Ronald Faber heeft daar reeds over gepubliceerd. In dit boek gaat hij een stap verder en nodigt de lezer uit om enerzijds niet te star te zijn in het volgen van regels maar ook de eigen intuïtie en het eigen gevoel te gebruiken, anderzijds biedt hij allerlei invalshoeken en ideeën om de lezer te helpen meer vanuit een heelheidsgedachte, dus holistisch, zijn woning en woonomgeving in te richten.

Alles op aarde en in de kosmos bestaat uit energie, en werken met energieën van vormen, kleuren, verhoudingen en materialen kunnen je leefruimte maken tot een energieveld dat stimuleert, motiveert en de psychische en lichamelijke gezondheid bevordert.

Een inspirerend boek!