Hamaker-Zondag, Karen: Het twaalfde huis

ISBN 9789076277547
184 pag.
Prijs: € 22,50

Het is de verdienste van de schrijfster dat zij niet alleen de noodzaak voor verandering van ons ‘gestresste’, voornamelijk verstandelijk ingesteld wereldbeeld weet uit te leggen, maar dat zij tevens het zo verguisde twaalfde huis – van o.a. onbewuste ingevingen – overtuigend omtovert van een zwakke plek in de horoscoop tot een inspirerende kracht met een groot, broodnodig potentieel.