ISBN 9789076277745
176 pag., 2e uitgebreide druk
Prijs: € 22,50

Essays over de relatie tussen mythologie, psychologie en de tastbare werkelijkheid.

Mythen zijn niet alleen boeiende of mysterieuze verhalen uit het verleden of uit andere culturen, mythologische motieven zijn in ieder van ons in al hun levendigheid aanwezig. Ze spelen een rol in onze psyche, maar ook in de manier waarop we de wereld ervaren. Belangrijke mythenonderzoekers als Joseph Campbell, of de Jungiaanse Marie-Louise von Franz, hebben op boeiende wijze laten zien hoe waardevol de studie van mythen is.

In dit boek brengt Karen Hamaker-Zondag een aantal invalshoeken om met mythen om te gaan bijeen, ook minder bekende. Aan de hand van de Egyptische mythologie gaat ze in op de vraag wat het goddelijke in mythen is, en aan de hand van de Japanse scheppingsmythe maakt ze duidelijk hoe bepalend mythen zijn voor de cultuur en de manier van kijken van een volk.
Ook sjamanisme en mythologie blijken samen te gangen, en vandaag de dag kunnen we nog steeds in contact komen met mythische beelden in onszelf.
Mythen kunnen niet alleen als psychologisch instrument gebruikt worden, maar ook letterlijk een spiegel van kennis van de werkelijkheid zijn.

In een vlotte en persoonlijke stijl neemt ze de lezer mee naar een fascinerende beeldenwereld, en biedt een rijkdom aan inzichten aan.

Aan deze tweede druk zijn twee hoofdstukken over Egypte toegevoegd.

Het boek is onderdeel van het cursusjaar ‘Jungiaanse psychologie en mythologie’ van Stichting Odrerir: klik hier voor de website