ISBN 90-74899-57-9
232 pag., ing.
Prijs: € 10,-
Nostradamus

Over Nostradamus is enorm veel gezegd en geschreven, maar wie was hij nu werkelijk? Een horoscoop kan laten zien wat iemands karakteraanleg is en welke behoeften men heeft, en de zogenaamde progressies en transits (verschuivingen in de horoscoop) vertellen ons iets over innerlijke tendensen in bepaalde perioden.

De horoscoop die Nostradamus zelf gebruikte is bekend, en in dit boek schetst Karen een beeld van de mens zoals die uit zijn horoscoop naar voren komt. Hoe beleefde hij de dingen? Wat was voor hem belangrijk? Wat speelde er innerlijk in hem toen hij de profetieën schreef? Op deze en soortgelijke vragen gaat Karen dieper in en zet ook gebeurtenissen uit zijn leven in perspectief.

Het boek is zo geschreven dat ook mensen die weinig of niets van astrologie afweten het kunnen lezen. Natuurlijk komen er in de tekst astrologische begrippen voor, maar deze worden ofwel in de tekst, of achterin het boek uitgelegd. Voor astrologen is overal bij vermeld op welke astrologische grondslagen de uitspraken worden gedaan, zodat elke duiding en uitspraak te verifiëren is, en het boek voor studenten in de astrologie ook als oefenmateriaal kan worden gebruikt.
De jarenlange ervaring van Karen als docente in de astrologie staat garant voor een heldere uitleg.

Een boeiend en zeker ook onthullend boek dat laat zien hoe de mens Nostradamus samenhangt met het werk dat hij geschapen heeft.